Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie

 

Poniżej dokumenty niezbędne w ubieganiu się o zwrok podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystanego w produkcji rolnej.

 

1) Wzór wniosku

2) Oświadzcenie

3) Formularz informacyjny