Szukaj

Przypomnienie

Urząd Gminy Przykona przypomina, że z dniem 1 kwietnia 2018r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

  8,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca jeżeli odpady  komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

  28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są  w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

-  za I kwartał do 20 marca,

-  za II kwartał do 20 czerwca,

-  za III kwartał do 20 września,

-  za IV kwartał do 20 grudnia, każdego roku kalendarzowego.

Wpłaty można dokonać gotówką na rachunek bankowy Gminy Przykona
Nr 05 8530 0000 1200 4964 2000 0001