Szukaj

Program usuwania folii rolniczych i innych pochodzących z działalności rolniczej - KURENDA

Przykona, dn. 14.10.2019

KURENDA


         W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Przykona do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Przykona. Projekt realizowany będzie pod warunkiem pozyskania przez gminę dofinansowania na ten cel. 
W związku z powyższym zwracam się z prośbą do zainteresowanych rolników o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Przykonie.

W przypadku otrzymania przez Gminę Przykona dofinansowania, odpady będą odbierane od tych rolników, którzy terminowo złożą ankietę oraz w takich ilościach jakie zostaną wskazane w ankiecie .

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Przykonie oraz na stronie internetowej www.przykona.pl

Ankiety można składać do dnia 8 listopada 2019 r.           

Odpady jakie będą bezpłatnie odbierane to: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag - pochodzących z działalności rolniczej.

Wszystkie wymienione odpady muszą być oczyszczone i posegregowane wg rodzaju.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Planowany termin zbiórki to początek 2020 roku. Termin oraz wyznaczony punkt zbierania odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy Przykona

 Mirosław Broniszewski

1) Pobierz treśc ankiety - *.PDF