Szukaj

KURENDA

KURENDA

Odbiór odpadów wielkogabarytowych - PSZOK

Z uwagi na modernizację oraz przeniesienie i montaż na innym placu magazynowym instalacji do rozdrabniania i belowania odpadów oraz brakiem możliwości ich magazynowania ze względu na zapełnienie placów magazynowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie od dnia 29 sierpnia 2019 r.
 do odwołania
wstrzymujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK w Psarach.

W związku z powyższym ostatnim dniem, w którym będzie możliwość pozostawienia odpadów wielkogabarytowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 w Psarach będzie 28 sierpnia 2019 r. (środa). O terminie wznowienia przyjmowania odpadów wielkogabarytowych poinformujemy na stronie www.przykona.pl, po uzyskaniu takiej informacji z MZGOK w Koninie. Ponadto informujemy, że pozostałe rodzaje odpadów będą przyjmowanie bez zmian.

Wójt Gminy Przykona
Mirosław Broniszewski