Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona

  KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 279 10 10,  fax. 063 279 10 22
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
RRG-043-1
NAZWA USŁUGI
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Wydanie 2 z dnia
1 marca 2007r
 
 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo Gminy Przykona z podaniem numerów geodezyjnych działek i miejsca ich położenia
(wniosek).
 
  
1.    III. OPŁATY:1. Opłata skarbowa (kasa Urzędu Gminy):
 
           • od wypisu:
                            a)  do 5 stron            -  30,00 zł
                            b) powyżej 5 stron   -  50,00 zł
 
           • od wyrysu:
                            a) za każdą wchodzącą w skład
                                wyrysu pełną lub rozpoczętą
                                część odpowiadającą stronie
                                formatu A4          -   20,00
                            b) nie więcej niż      - 200,00 zł
 
  
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Rozwoju Gospodarczego, inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych,
pokój nr 16,  nr tel. 063/ 279 10 24,
 
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
 
 VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
 
 
VII. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta.
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z.r. 2003r..Nr 80, poz.717 ze zm.),
Uchwała Nr XV/73/03  Rady Gminy Przykona z dnia  16 grudnia 2003r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
 
 
NR KARTY  RRG-043-1                  WYDANIE  2           Z DNIA   01.03.2007r.