Szukaj

Segregacja odpadów

Na terenie naszej gminy system będzie funkcjonował w oparciu o pojemniki na odpady zmieszane oraz worki w kolorze białym i żółtym. Odpady zmieszane oraz segregowane będą odbierane przez wybrany w drodze przetargu podmiot  z częstotliwością jeden raz na miesiąc.

 

 

Odpady zmieszane (pozostałe)

 

 

 

Tu wrzucamy:

Odpady powstałe w gospodarstwie domowym po wydzieleniu odpadów przeznaczonych do segregacji (worki z odkurzacza, sznurki, art. higieniczne, waciki, pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki, zmiotki, popiół, ceramika, szkło zbrojone, porcelana, lustra, szkło okienne, itp.)

 

Nie wrzucamy:

Odpadów niebezpiecznych: lekarstw, baterii, akumulatorów, farb, lakierów, chemikaliów, środków chwastobójczych i owadobójczych oraz opakowań po nich oraz żarówek i świetlówek, itp.

 

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych co najmniej następujących frakcji odpadów: szkła, metalu, papieru, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także sprzętu AGD, baterii, lekarstw, materiałów niebezpiecznych.

 

 

 

 

 

 

Tu wrzucamy:

Niezabrudzone i opróżnione z zawartości butelki (niezależnie od koloru), słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

 

Nie wrzucamy:

Szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, sazkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, kineskopów, szkła żaroodpornego, doniczek, szyb samochodowych

 

 

 

 

 

Tu wrzucamy:

Plastikowe butelki po napojach (najlepiej zgniecione), opakowania po chemii gospodarczej, plastikowe zakrętki, torebki, worki i reklamówki foliowe, kubki po jogurtach, kefirach, śmietanie, tace, odpady opakowaniowe metalowe jak np. puszki po napojach, puszki po konaserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe oraz kapsle, opakowania ciśnieniowe po aerozolach i sprayach, opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku itp.)

Nie wrzucamy:

Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach i smarach, opakowań po lekach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzetu AGD, styropianu, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, farbach, baterii, odpadów pochodzenia medycznego, mokrych folii, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, itp.

 

 

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI:

Odpady kuchenne, wióry z drewna i słomy, liście, kwiaty, trawę itp. - nadające sie do kompostowania - te odpady kompostuj sam w przydomowym kompostowniku i zgłoś ten fakt w gminie. Jeśli nie posiadasz kompostownika odpady będziesz mógł samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Nie wrzucamy:

Popiołu, żużlu z palenisk

 

 

 


 

 

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

Stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

ODPADY NIEBEZPIECZNE:

Lekarstwa, baterie, akumulatory, farby, chemikalia, rozpuszczalniki, środki chwasto- i owadobójcze oraz opakowania po nich, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, kineskopy, itp.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY:

Zużyty sprzęt AGD, komputery, inny sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.

 Odpady te będą odbierane w ustalonych terminach lub można je dostarczyć do sklepów z tego typu artykułami, które prowadzą ich odbiór, bądź też dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

Niezabrudzone i niezatłuszczone: gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki i worki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę

 Odpady będziesz mógł samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych