Dzisiaj jest środa, 20 styczeń
Imieniny Fabiana i Sebastiana

W dniu 16 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Przykona, na Sali OSP - świetlicy w Przykonie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych.

 

 

Projekt porządku obrad :

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Ustalenie porządku obrad.
3.      Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2021 rok.
4.      Przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.
7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem własności Gminy Przykona, położonych
w obrębie geodezyjnym Aleksandrów, Jakubka, Józefina, Psary i Zimotki.
8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Przykona.
9.      Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad XXV Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3810972 gościem