Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpień
Imieniny Borysa i Wawrzyńca

Zawiadomienie o XX sesję Rady Gminy Przykona ,

Zawiadomienie o  XX sesję Rady Gminy Przykona ,

 

która odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 1100

 

na sali OSP – świetlica w Przykonie.

Porządek obrad :

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Odnawialne Źródła Energii – inwestycje na terenie Gminy Przykona.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Wnioski radnych.
7.      Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na
8.      2020 rok.
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przykona na lata 2020-2026.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Laski oraz Gąsin Gmina Przykona.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019 r.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona.

22. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie za 2019 r.

23. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i  wnioski radnych. 

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie XX sesji Rady Gminy Przykona.

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3397693 gościem