Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpień
Imieniny Borysa i Wawrzyńca

Zaproszenie na szkolenia komputerowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci odbycia kursów komputerowych na różnych poziomach zaawansowania w ramach projektu „LEVEL UP – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców obszaru LGD” 

Dla kogo skierowane jest wsparcie?

- osoby w wieku 25 lat i więcej,

- osoby zamieszkujące na terenie Powiat turecki oraz w gminie Kościelec (Powiat Kolski).

Co oferujemy?

- szkolenia zróżnicowane pod kątem tematu i wymiaru:

1. Moduł podstawowy poziom A - (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 60 godzin lekcyjnych.

2. Moduł średniozaawansowany poziom B – (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 120 godzin lekcyjnych.

3. Moduł zaawansowany poziom C – (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 160 godzin lekcyjnych.

4. Moduł podstawowy z elementami bezpieczeństwa w sieci poziom A – (obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo), 7 grup, liczebność grupy: 8-12 osób, wymiar godzinowy szkolenia – 120 godzin lekcyjnych,

- materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

- obsługę trenerów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami,

- sale szkoleniowe blisko miejsca zamieszkania.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Turecka Izba Gospodarcza

Tel. 63 289 18 89

e.kowalska@tig.turek.pl

 

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8:Edukacja, Działanie 8.2: Uczenie się przez całe życie: projekt Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R realizowany przez Turkowską Unię Rozwoju T.U.R oraz Turecką Izbę Gospodarczą


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3397624 gościem