Dzisiaj jest środa, 02 grudzień
Imieniny Pauliny i Balbiny

XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przykona

W dniu 18 listopada 2020 r. odbyła się XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przykona, której przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak.

Porządek obrad obejmował następujące  tematy:

1.      Zmiany budżetu Gminy na 2020 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2020-2026.
2.      Wysokość stawek podatku od środków transportowych.
3.      Skarga z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka, Wójta Gminy Przykona w związku z zaniedbaniem i nienależytym wykonywaniem zadań, naruszeniem praworządności i interesu skarżącego poprzez przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy.
4.      Skarga z dnia 24 września 2020r. na niezgodne z prawem zachowanie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5.      Skarga z dnia 5 października 2020r. na działania Wójta i Sołtysa Sołectwa Posoka.

Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Barbara Zając – Główna Księgowa, Jolanta Miśko - inspektor

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- uwagi dot. funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Przykonie w czasie zdalnego nauczania

- uregulowanie poziomu wody w rzece Teleszyna,

- przegląd znaków drogowych oraz oświetlenia ulicznego,

- montaż luster drogowych na skrzyżowaniu w miejscowości Boleszczyn,

- naprawa nawierzchni asfaltowej przy wyjeździe z miejscowości Rogów,

- uzupełnienie znaku przy ul. Wiatracznej w miejscowości Psary,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Szkolnej i Sportowej w miejscowości Przykona ( montaż świateł ograniczających prędkość pojazdów )

- doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Laski,

- odbiór i utylizacja azbestu od mieszkańców gminy,

- wymiana uszkodzonych szyb na przystankach autobusowych,

- dostęp do internetu na terenie gminy,

- zapytanie dot. wyceny gruntów gminnych.

 

Odpowiedzi na wnioski, pytania i uwagi udzielił Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3697176 gościem