Dzisiaj jest wtorek, 02 czerwiec
Imieniny Erazma i Marianny

XVIII Sesja Rady Gminy Przykona

XVIII Sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 1300 na sali OSP – świetlica w Przykonie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie transmisji on-line pod adresem: https://crv.pl/transmisja-wielkopolskie-rada_gminy_przykona

Porządek obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.                  
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski radnych.
7.    Przedstawienie sprawozdania o Stanie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Rejonie Działania Komendy Powiatowej Policji.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022.
14.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16.    Wolne wnioski i zapytania.
17.    Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Przykona.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3276944 gościem