Dzisiaj jest piątek, 10 kwiecień
Imieniny Michała i Makarego

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W TURKU INFORMUJE:

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XVIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Kryteria oceny gospodarstw są następujące:

  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa
  • ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
  •  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych
  • estetyka gospodarstw,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2020 roku na stosownym formularzu i złożyć w  Placówce Terenowej KRUS
w Turku lub za pośrednictwem poczty.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Zapraszamy do udziału.

 

Do pobrania:

1) Plakat

2)  Regulamin

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3209791 gościem