Dzisiaj jest wtorek, 02 czerwiec
Imieniny Erazma i Marianny

XVII Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu  28 kwietnia 2020 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował następujące  tematy:

 1. Zmiany budżetu Gminy na 2020 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2020-2026.
 2. Pomoc finansowa Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
 3. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4.  Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona.
 5.  Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
 6. Zatwierdzenie raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017/2023.
 7. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia
  1 września 2020 roku.
 8. Zmiana Gminnego Programu Osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona.
 9. Informacja o  podjętych działaniach i zamierzeniach w zakresie Tarczy Antykryzysowej.

Projekty uchwał ,które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Marianna Olejnik – Sekretarz Gminy Marzena Macikowska – Skarbnik Gminy, Ewa Dygas – zastępca kierownika, Krystyna Kuźnicka, Anna Robaszek, Tomasz Rosiak – inspektorzy oraz Karolina Szewczyk – pomoc administracyjna.

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- uporządkowanie gałęzi na działce w miejscowości Psary,

- udostępnienie radnym zarządzenia o strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Przykona,

- ograniczenie i zsynchronizowanie zapalania się oświetlenia ulicznego,

- przeprowadzenie badań na obecność promieniowania elektromagnetycznego wież telekomunikacyjnych,

- usunięcie pozostałości po wypadku na drodze powiatowej w miejscowości Laski,

- kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Przykona ul. Słoneczna,

- uporządkowanie placu przy sklepie spożywczym w miejscowości Przykona,

- oznakowanie dróg w miejscowościach Kolonia – Radyczyny, Psary ( przy cmentarzu ),

 

Odpowiedzi na wnioski udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3276943 gościem