Dzisiaj jest piątek, 10 kwiecień
Imieniny Michała i Makarego

Narada sołtysów

W dniu 11 marca 2020r.w Urzędzie Gminy Przykona odbyła się  narada sołtysów, której przewodniczył Wójt Gminy - Mirosław Broniszewski. Jednocześnie w naradzie uczestniczył Przewodniczący Zarządu Gminnego Koła Sołtysów - Ryszard Papierkowski, Zastępca Wójta - Roman Marciniak, Przewodniczący Rady Gminy - Maksymilian Majchrzak, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku - Krzysztof Kałużny , Kierownik Powiatowego Związku Spółek Wodnych Paweł Jasiak oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Porządek narady obejmował między innymi następujące tematy:

1.      Fundusz sołecki – zadania do realizacji w 2020 roku.

2.      Omówienie planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych  w sołectwach i gminie w 2020 roku.

3.      Informacje i sprawy bieżące w zakresie :

- bieżącego utrzymania urządzeń wodnych,

- utrzymania czystości i porządku w gminie,

- zagrożeń dla zwierząt : ptasia grypa, ASF,

- usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

4.      Wolne wnioski i zapytania.

Wójt Gminy Mirosław Broniszewski omówił tematy poruszane podczas spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności temat dotyczący koronawirusa. Podczas spotkania poprosił też sołtysów o przekazanie kurend mieszkańcom, w których zaleca się  zachowanie szczególnych środków ostrożności w okresie występowania koronawirusa.

Podczas Spotkania Wójt Gminy omówił również projekt pn ,,Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej” w zakresie transformacji terenów pokopalnianych. Poinformował, że wschodnia część Województwa Wielkopolskiego została zakwalifikowana do wsparcia finansowego w związku z likwidowanym przemysłem paliwowo-energetycznym.

Z kolei Paweł Jasiak kierownik Powiatowego Związku Spółek Wodnych przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2019 rok.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy  złożył sołtysom najserdeczniejsze życzenia
z okazji „Dnia Sołtysa", wręczając im jednocześnie drobne upominki. W szczególności podziękował i pogratulował Sołtysowi Józefowi Potasińskiemu, który obchodził 30-lecie pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Boleszczyn.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3209712 gościem