Dzisiaj jest niedziela, 11 kwiecień
Imieniny Leona i Filipa

Narada Wójta Gminy Przykona z Sołtysami.

W dniu 11 marca 2021 roku na Sali OSP Przykona – Świetlica Wiejska w Przykonie odbyła się Narada Wójta Gminy Przykona z Sołtysami. Tematem spotkania były sprawy związane z funduszem sołeckim, planowanymi inwestycjami w sołectwach i gminie w 2021 r. oraz informacje i sprawy bieżące
w zakresie:

- spisu powszechnego ludności,

- programu w zakresie odnawialnych źródeł energii,

- Programu Sprawiedliwej Transformacji Wschodniej Wielkopolski,

- regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

- usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,

- COVID – zadania realizowane przez gminę.

Każdy sołtys uczestniczący w posiedzeniach miał możliwość zgłaszania uwag i wniosków dotyczących aktualnych problemów w swoich sołectwach.

Ponadto sołtysi zostali poinformowani o rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w zakresie zaskarżonych statutów sołectw.

Najmilszym punktem spotkania były życzenia złożone wszystkim sołtysom z okazji obchodzonego w dniu 11 marca "Dnia Sołtysa", które złożył Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski wraz z Przewodniczącym rady Gminy Przykona Maksymilianem Majchrzakiem.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4010178 gościem