Dzisiaj jest niedziela, 11 kwiecień
Imieniny Leona i Filipa

 XXVII sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 1300 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona ( sala nr 33 )

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przykona.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przykona na lata 2021-2024’’

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka i Wójta Gminy Przykona za zasadną.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona w zakresie utrzymania dróg gminnych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r.

16. Opinia Rady Gminy Przykona w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Boleszczyn gm. Przykona ozn. Nr działki 242.

17. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Przykona.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4010117 gościem