Dzisiaj jest środa, 20 styczeń
Imieniny Fabiana i Sebastiana

W dniu 16 grudnia 2020 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Przykona, poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak.

Porządek obrad obejmował następujące tematy:

 1. Budżet Gminy na 2021 rok i Wieloletnia  Prognoza Finansowa Gminy  Przykona na lata 2021-2026.
 2. Zmiany budżetu Gminy na 2020 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2020-2026.
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
  w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko.
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
  w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki – ETAP II.
 5. Nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona.
 6. Zbycie nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem własności Gminy Przykona, położonych w obrębie geodezyjnym Jakubka, Józefina, Psary i Zimotki.
 7. Obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Dąbrowa, Jakubka, Psary, Zimotki Gmina Przykona.
 8. Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 9. Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona.
 10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Przeciwdziałania Narkomanii na  2021 rok.
 11. Stanowisko Rady Gminy Przykona w sprawie skargi.

Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Barbara Zając – Główna Księgowa,  Sekretarz Gminy – Marianna Olejnik, Tomasz Rosiak – podinspektor, Marta Nita, Krystyna Kuźnicka, Edyta Koralewska - inspektorzy

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- zwiększenie środków w budżecie gminy na zasiłki dla potrzebujących

- umożliwienie mieszkańcom gminy oddawania styropianu budowlanego wraz z odpadami komunalnymi

Odpowiedzi na wnioski, pytania i uwagi udzielił Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3811123 gościem