Dzisiaj jest środa, 02 grudzień
Imieniny Pauliny i Balbiny

 W dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 8;00 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33.odbędzie się XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Przykona.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Interpelacje i zapytania radnych.
5.      Wnioski radnych.
6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.
8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9.      Rozpatrzenie skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka, Wójta Gminy Przykona w związku z zaniedbaniem i nienależytym wykonywaniem zadań, naruszeniem praworządności i interesu skarżącego poprzez przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy.
10. Rozpatrzenie skargi z dnia 24 września 2020r. na niezgodne z prawem zachowanie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Rozpatrzenie skargi z dnia 5 października 2020r. na działania Wójta i Sołtysa Sołectwa Posoka.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy Przykona.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3697137 gościem