Dzisiaj jest środa, 02 grudzień
Imieniny Pauliny i Balbiny

W dniu 4 listopada 2020 roku o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona ( sala 33 ) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka, Wójta Gminy Przykona w związku z zaniedbaniem i nienależytym wykonywaniem zadań, naruszeniem praworządności i interesu skarżącego poprzez przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy.
  4. Rozpatrzenie skargi z dnia 24 września 2020r. na niezgodne z prawem zachowanie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  5. Rozpatrzenie skargi z dnia 5 października 2020r. na działania Wójta i Sołtysa Sołectwa Posoka.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3697133 gościem