ZOSP RP

OSP

Skład osobowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przykonie

 

    

Mirosław Sekura - Prezes

Tomasz Rosiak - Wiceprezes

Jarosław Ćwiek - Wiceprezes

Marcin Antczak - Sekretarz

Robert Zagłoba - Skarbnik

Tomasz Rosiak - Komendant Gminny

Marian Witczak - Członek Prezydium

Mirosław Broniszewski - Członek Prezydium

Bogumił Gajewski  - Członek

Edward Kubacki - Członek

Bogdan Kawczyński - Członek

Przemysław Kamiński - Członek

Jerzy Miętus - Członek

Paweł Sekura- Członek

Zdzisław Jurkiewicz - Członek

  

Wykaz jednostek OSP na terenie gminy Przykona

Lp.

Nazwa jednostki 

Prezesi jednostek

Adres

Liczba  członków

1.     

OSP w Przykonie

Dominik Rykowski

Przykona

49

2.     

OSP w  Ewinowie

Robert Zagłoba

Ewinów

36

3.     

OSP w Smulsku

Grzegorz Szymański

Smulsko 

56

4.     

OSP w Boleszczynie

Tomasz Rosiak 

Boleszczyn

34

5.     

OSP w Radyczynach

Jarosław Kawczyński

Radyczyny

29

6.     

OSP w Gąsinie

Mirosław Maciejak

Gąsin  

37