ZŁOTA SZEKLA

Klub Żeglarski ZŁOTA SZEKLA przy ZP LOK w Turku z siedzibą w Przykonie

Klub Żeglarski "ZŁOTA SZEKLA"
przy ZP LOK w Turku z siedzibą w Przykonie
 
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
 
Skład Zarządu:
 
MIchał Nowak - Prezes
Waldemar Kaczkowski - Sekretarz
Tomasz Wroniak - Skarbni
Guilaum Derrien - członek