Jesteś tutaj:   

Archiwum ogłoszeń

 

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYKONA  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2018 R.

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2019 rok dla organizacji pozarządowych.

 


 

 

 Zarządzenie Nr 17/2019  Wójta Gminy Przykona z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r. 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

 


 

 

 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.

 

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 361/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.  

 


 

 Zarządzenie Nr 360/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r. 


 

 

  Zarządzenie Nr 356/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.

 


 

 

  Oferta realizacji zadania publicznego pn "Florbarkowe Wakacje z elementami zdrowego stylu życia - Lewków 2018 " złożona przez UKS Zryw w Przykonie

 

 

  Oferta realizacji zadania publicznego pn "Obóz sportowy nad Bałtykiem 2018 z elementami profilaktyki ochrony zdrowia złożona przez Uczniowski Klub Sportowy PEGAZ  przy Gimnazjum w Przykonie  

 

  Oferta realizacji zadania publicznego pn "Obóz sportowy z elementami profilaktyki zdrowotnej złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra przy Szkole Podstawowej w Sarbicach 


 


 Zarządzenie Nr 309 /2018  Wójta Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.

 

 


 

 Zarządzenie Nr 301/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.

 


 

 

Zaproszenie do realizacji prac Komisji Konkursowej w otwartych konkursach w ramach Programu Współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego.  

 


 

  Zarządzenie Nr 266/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2017 rok dla organizacji pozarządowych.
 

  Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r. 

 

Zarządzenie Nr 257/2017  Wójta Gminy Przykona z dnia 4 października 2017r.  w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 


 

 Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obóz sportowy z elementami profilaktyki zdrowotnej

  Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.  - Obóz sportowy z elementami profilaktyki zdrowotnej

 


 

 

Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obóz sportowy nad Bałtykiem 2017z elementami profilaktyki zdrowotnej

- Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.  - Obóz sportowy nad Bałtykiem 2017z elementami profilaktyki zdrowotnejOferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: Florbalkowe wakacje z elementami zdrowego stylu życia – Gorzyce Wielkie  – 2017”.

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Florbalkowe wakacje z elementami zdrowego stylu życia – Gorzyce Wielkie  – 2017”.

 

 


 

 

   Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2017 r.w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocyspołecznej na 2017 r.

 

  Zarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2017 r.

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 


 

   Zarządzenie Nr 187/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 października 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2016 r.


 

Konsultacje społeczn projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 


Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: Florbalkowe wakacje z elementami zdrowego stylu życia – Gorzyce Wielkie oraz Nowe Miasto – 2016”.

- Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Florbalkowe wakacje z elementami zdrowego stylu życia – Gorzyce Wielkie oraz Nowe Miasto – 2016”.

 

 


 

Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obóz sportowy z elementami profilaktyki zdrowotnej

- Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Obóz sportowy z elementami profilaktyki zdrowotnej.

 


 

 

Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obóz sportowy nad Bałtykiem 2016 z elementami profilaktyki ochrony zdrowia

-Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Organizacja letniego wypoczynku z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci  i młodzieży. Obóz sportowy nad Bałtykiem 2016 z elementami profilaktyki ochrony zdrowia.

 

 


Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: Propagowanie ochrony poprzez zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z Terenu Gminy Przykona

- Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Ratownictwo i ochrona ludności. Propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Przykona.

 

 


 

Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2016 r. 

 


 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ na zadania w roku 2016

    

 


 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ w otwartych konkursach ofert w zakresie pomocy społecznej w trybach określonych ustawie.  

 

 Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia  12 października 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2015 r.  Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2015 rok dla organizacji pozarządowych. 


 

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Ratownictwo i ochrona ludności. Propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Przykona.

 


Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Organizacja letniego wypoczynku z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci
i młodzieży. Obóz sportowy Władysławowo 2015 z elementami profilaktyki
ochrony zdrowia.
 

 


 

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Organizacja letniego wypoczynku z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci
i młodzieży. Florbalkowe wakacje z elementami zdrowego stylu
życia - Nowe Miasto 2015.

 


 

 

 

 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2015 rok dla organizacji pozarządowych. 

 

 


 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
w otwartych konkursach ofert w zakresie pomocy społecznej w trybach określonych  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

  

 


 

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „FLORBALKOWE WAKACJE z elementami ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – Gorzyce Wielkie 2014".

 

 

  1) Oferta do konkursu - pobierz

 


 

 


 

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Obóz językowo-sportowy  z elementami profilaktyki zdrowotnej".

  1) Oferta do konkursu - pobierz

 


 

 


  1) Oferta do konkursu - pobierz

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYKONA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2012 R.

 

 


 

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYKONA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 R.