Jesteś tutaj:   

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona

 
  KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 279 10 24, fax. 063 279 10 22
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
RRG-044-1
NAZWA USŁUGI
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
 
Wydanie 2 z dnia
01.03.2007r
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona z podaniem numerów geodezyjnych działek i miejsca ich położenia (załącznik).
 
II. OPŁATY:  Opłata skarbowa (kasa lub konto Urzędu Gminy Przykona):
           • za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI: Do 7 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Rozwoju Gospodarczego, inspektor d/s inwestycji i planowania i zamówień publicznych pokój nr 16, nr tel. 063/279 10 24
 
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Sprzwdzenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczenia przedmiotowej działki.
2. Wydanie zaświadczenia.
 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje.
 
VII. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta.
 
PODSTAWA PRAWNA: Uchwała nr XV/73/03  Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2004, Nr 12, poz. 373) art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
 
 
NR KARTY  RF-044-1                  WYDANIE  2           Z DNIA   01.03.2007r.