Jesteś tutaj:   

Uzgodnienie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym

 
 
  KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 279 10 10,    fax. 063 279 10 22
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
RRG-045-1
NAZWA USŁUGI
Uzgodnienie lokalizacji inwestycji
 w pasie drogowym
Wydanie 3 z dnia
1 marca 2007r
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
             Wniosek o uzgodnienie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym (załącznik).
 
II. OPŁATY:
zwolnione
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG), inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych,
pokój nr 16,  nr  tel. 0/63 279 10 24,
 
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
1. Wydanie decyzji.
 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję(odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
VII. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta.
 
Podstawa prawna: art. 29, 33, 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z póź. zmianami)
 
 
NR KARTY    RRG-045-1            WYDANIE   3        Z DNIA  01.03.2007r.