Jesteś tutaj:   

Petycja w sprawie wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
 

 

Przedmiot petycji:

II.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia w wyżej wzmiankowanym wniosku o udostępnienie informacji publicznej (szczególnie zwracamy uwagę na osnowę wniosku) i w oparciu o udzielone przez Urząd odpowiedzi.

 

II.2)  Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk - spełniających aktualne normy podane w niniejszym piśmie i w oparciu o powołane powyżej - ogólnie uznane zasady postępowania lege artis - przy udostępnianiu środków do dezynfekcji.  

 


Data złożenia petycji

   -  6.08.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

Udzielono odpowiedzi - (pobierz  odpowiedź -*.PDF)

 

 

 

 Do pobrania:

  1) Treśc petycji - (*.PDF)

Urząd Gminy Przykona przyporządkował załącznik do petycji o nazwie „Pismo ws. udostępnienia platforma zakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt.