Jesteś tutaj:   

Petycja w sprawie prowadzenia kontroli palenisk

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:

Wnioskodawca nie wyrażił zgody na opublikowanie danychPrzedmiot petycji

    -prowadzenia kontroli palenisk

 


Data złożenia petycji

   -  30.03.2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

- Udzielona odpowiedź - pobierz  (*.PDF)

 

 

 

 Do pobrania:

 1) Treśc petycji - (*.PDF)