Jesteś tutaj:   

W sprawie pilnego przyjęcia Uchwały

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:

Arkadiusz Rakoczy
ul. Działkowa 22
32-065 Krzeszowice
arkadiuszrakoczy.petycje@gmail.com

 
Przedmiot petycji:

W sprawie pilnego przyjęcia Uchwały

 
Data złożenia petycji

   - 14.12.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

 Do pobrania:

Terść  petycji pobierz *. PDF